Attføringsbedriften Aksis klarte i fjor å få 84 personer ut i ordinært arbeid, og skal vi tro fagsjef Randi Bellika er årsaken at alle på huset fokuserer utelukkende på hvordan de kan hjelpe folk tilbake.

– Det er hovedmålet hele tiden, og også det første vi tenker når vi får en person som står utenfor arbeidslivet hit til oss. Vi fokuserer på hvordan vi kan hjelpe vedkommende, slik at han eller hun kommer seg ut i arbeidslivet eller inn på en utdanning, forteller Bellika.

Har fått troen på seg selv

En av dem som både har fått arbeidslyst og motivasjon til å fullføre utdanning gjennom hjelpen fra Aksis, er Jørn-Tore Mikkelsen (25).

– For tiden holder jeg på med å utdanne meg til kokk, og er kommet så langt at jeg er lærekandidat på kantina ved Aksis. Før jeg kom inn i systemet surret jeg veldig mye med hva jeg ønsket å gjøre med livet mitt. Jeg startet på et studie for kunst- og kulturhistorie, men fant fort ut at det ikke passet for meg. Da jeg avsluttet studiet fikk jeg tilbud om arbeidsutplassering gjennom Aksis. Siden jeg ikke hadde bestemt meg for hva jeg ville gjøre videre, passet det ypperlig for meg, sier Mikkelsen.

Fullførte kurs

Aksis har i år gjennomført et svært vellykket pilotprosjekt kalt «Frog Identity» hvor personer som har stått utenfor arbeidslivet, slik som Mikkelsen, har fått veiledning og motivasjon til å komme seg enten ut i jobb eller inn på skolebenken.

– Gjennom kurset har jeg fått veiledning og hjelp til å finne ut hva jeg vil bli og hvordan jeg kan nå det målet. Jeg er utrolig glad for at jeg fikk muligheten til å delta på kurset og like glad for at jeg fullførte, fastslår Mikkelsen og får støtte fra Bellika:

– Nesten samtlige av deltakerne har satt seg konkrete mål for framtiden, og det er helt fantastisk.

Var sjenert tidligere

Mikkelsen forteller at han var veldig sjenert før han startet på Frog-kurset, og hadde intervjuforespørselen kommet for et halvt år siden hadde han aldri stått fram på denne måten.

– Aksis har gitt meg troen på meg selv. Før var jeg veldig sky, men det har blitt mye bedre nå. Bare det å kunne samarbeide med andre er en viktig egenskap, og noe jeg aldri har prøvd ut tidligere, forteller kokkelærlingen.

Ikke alle er A4

Det er ikke alle mennsker som passer inn i den typiske A4-formen som næringslivet spør etter, derfor er samarbeidet mellom næringslivet i Alta, NAV og Aksis viktig for å gi enkeltpersoner muligheten til å kunne delta i arbeidslivet til tross for nedsatt arbeidsevne eller andre utfordringer.

– Vi opplever at næringslivet i byen er svært positive til å gi ta inn folk. Bare det å få en sjanse til å prøve ut et yrke er enormt viktig for de som står utenfor arbeidslivet. I fjor hadde vi nærmere 400 personer inne på ulike type tiltak, og av disse kom altså 84 personer seg ut i ordinært arbeid. Da snakker vi om alt fra sykemeldte som skulle tilbake i jobb, til unge mennesker som aldri hadde vært ute i arbeidslivet tidligere. Vi har derfor all grunn til å være fornøyd, sier fagsjefen smilende.

– Jørn-Tore, hva vil du si til andre som er i samme situasjon som du var i tidligere?

– Til dem vil jeg si at det bare er å ta spranget og hoppe i det, det er ingenting som er umulig, avslutter Mikkelsen.