(Sykehus til Alta, offisielt navn)

1.     Raymond Londal, 50 år, lærer, Alta

foto
leder Alta HØyre

2.     May Ragnhild Vasara Jørgensen, 37 år, lærer, Alta

3.     Erika Niittyvuopio, 24 år, student, Karasjok

Toppkandidat:

Raymond Londal er kjent både som en aktiv lokalpolitiker og administrator av flere store grupper på Facebook. I 2011 ble han valgt inn i kommunestyret for Alta Høyre, men meldte seg ut av partiet for å toppe Facebookgruppa «Sykehus til Alta» sin egen stortingsliste.

- Send en utfordring/spørsmål til en valgfri kandidat/parti med begrunnelse?

Jeg utfordrer: Frank Bakke Jensen, H

– Når nytt sykehus i Vest-Finnmark skal planlegges: Garanterer Høyre at en helhetlig konsekvensutredning står fritt til å utrede andre lokaliseringer i tillegg til Hammerfest før politisk vedtak gjøres?

Ideologisk plattform:

- Hvor et sykehus er lokalisert påvirker helsetilbudet i hele regionen. «Sykehus til Alta» er i opposisjon til partier som ikke støtter ny sykehusstruktur og en mulig samarbeidspartner til partier som vil utrede og vurdere ny sykehusstruktur.

- Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

– Byggestart for Alta sykehus ved Altagård 1. juni 2016.

- Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

– Hos dagens regjeringen har det gått prestisje i å si nei til ny sykehusstruktur i Vest-Finnmark. Uansett hvor ulogisk fortsatt sykehus i Hammerfest er, løfter de ikke en finger for å sikre et fornuftig bruk av samfunnets helsepenger i Vest-Finnmark. Da kan det være greit å slippe en ny regjering til og se hva resultatet blir.

- Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark. Et kvalifisert tips som begrunnes.

– Det er umulig å spå hvor mange prosent «Sykehus til Alta» ender opp med. Fornuften sier 5%. Men engasjementet i gruppene har overrasket meg flere ganger, bl.a. i forbindelse med kommunevalget. Skulle ikke forundre meg om vi passerer 20% og sikrer fast plass på Stortinget.

- Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest.

Skuffet: Samhandlingsreformen

Glad: At norske barn får klage Norge inn til FN for brudd på Barnekonvensjonen.

- Hvilken sak vil avgjøre valget i Finnmark?

– Sykehussaken