Formannskapet i Kautokeino  drøftet avtaleutkastet som gruveselskapet Arctic Gold før helga la på bordet. Avtalen innebærer årlige påfyll til strukturfond, næringsfond og rekruttering av lokal arbeidskraft, dersom det blir gruvedrift igjen i Biedjovaggi.

Motstridende oppfatning

– Det ble ikke gjort noe vedtak i denne saken. Den ble forsøkt fremmet, men avtalen ble ikke behandlet, sier Anders S. Buljo fra Flyttsamelista.

Hans Isak Olsen i Fastboendes liste har motsatt oppfatning av hva som hendte i formannskapet:

– Avtalen blir underskrevet i dag av ordfører Klemet Erland Hætta og Høyres Mikkel Isak Eira, sier varaordfører Olsen.

Han sier det ble gjort vedtak om å underskrive avtalen mot en stemme, Anders S. Buljos stemme fra Flyttsamelista.

Får 20 millioner

I avtaleutkastet fra Arctic Gold som kommuneledelsen på fredag mente måtte løftes til formannskapet å avgjøre, ligger det flere punkter om rent tilskudd til kommunen. Blant annet får kommunen en slags startbevilgning fra Arctic Gold på rundt 20 millioner kroner fordelt på strukturfond, næringsfond og kulturtiltak.

– Vi synes vi har vært rimelig generøse i vårt tilbud til kommunen, all den stund vi ennå ikke vet om det er malm nok til å starte gruvedrift. Vi trenger å få gjennomført en konsekvensutredning og et planprogram, sier Lars-Åke Claesson til TV Nord.

Rettigheter viktig

Claesson sa også at han ikke frykter for demonstrasjoner mot mulig gruvedrift som dem man har sett svenske samer har satt i verk.

– Vi skal holde oss innenfor gjeldende lov. Og vi vil ha alle tillatelser på plass før vi går i gang. Det er egne punkter i avtalen mellom oss og kommunen om å overholde internasjonal urfolksrett og vi skal drive bærekraftig virksomhet etter gjeldende lover, sier Claesson.

Han sier at dette med urfolksrettigheter er et viktig punkt, siden Norge har forpliktelser i forhold til internasjonale konvensjoner.

Fryktet ikke nei

På spørsmål om Claesson frykter for at det ikke blir noen avtale, sier han at han tror kommunen og selskapet kommer fram til en bra avtale.

– For et selskap i vår bransje er det helt spesielt at man inngår en slik avtale før man har gjennomført en konsekvensanalyse, sier Claesson.

Anders S. Buljo sier han fremmet administrasjonens forslag om å avvise planprogrammet og konsekvensanalysen da formannskapet i dag drøftet saken, som for øvrig skal behandles i kommunestyret neste mandag.

– Der ble stemmegivningen tre mot to, de tre gikk inn for å tillate planprogram og konsekvensanalyse, sier Buljo.