Frp-politiker Odd Eilert Persen sier han er rystet over at fylkeskommunen tilsynelatende lar folk på Årøya i stikken. Han etterlyser nå klare svar på rutetrafikken til Årøya.

Matmangelø

– Når man ikke får mat, så kan det være en effektiv slankemetode. Det er folk og dyr på øya som trenger korrespondanse med omverdenen. Jeg lurer virkelig på hvordan fylkespolitisk ledelse, enten det er Runar Sjåstad eller Geir Ove Bakken, kan forklare det som nå skjer for folk på Årøya. Skolebarnet fra Årøya føres med åpen båt over sundet i forståelse med foreldrene, det er kanskje greit nok, men hvis noe skjer, hvem har da ansvaret. Jeg spør bare, sier Persen.

Arbeidet med fergeleiet på Mikkelsby er stanset som følge av leirproblemer, mens melkebilen må ta to ferger over til øya, hvis det er vær til at den nye båten kan gå.

– Vi har full forståelse for frustrasjonen til folk på Årøya, men det er fylkeskommunens ansvar å informere om rutene, sier næringssjefen i Alta, Jørgen Kristoffersen.

Han har selv forsøkt å sjekke rutetidene, men finner ingen steder at ferga skal gå til Korsfjord fra Årøya.

foto
Odd Eilert Persen Foto: Arkiv

Hvem tar ansvar?

– Vi har fått forklart at det skulle ikke være noen problemer med leire, skoleskyss eller melkehenting. Nå er det på tide at fylkespolitikerne tar seg selv i nakken og kontakter folk på Årøya direkte. Jeg mener blant annet at den såkalte skoletransporten er uforsvarlig, og hva sier forskriftene om transport i offentlig regi av skolebarn, spør Persen.

Han sier det vil bli problemer med MS Årøy og fare for mange kanselleringer. Han sier han håper skipperen som har testanløpt Kongshus på Årøya og det nye fergeleiet der tør å si offentlig det han skal ha sagt til folk på øya etter prøveanløpet.

– Vi drøfter nå denne saken i lokallaget av Frp og den vil også bli tatt opp i fylkespartiet seinere, der vi blant annet vil ha møte med vårt eget partimedlem Staal Nilsen, som leder det fylkeskommunale kontrollutvalget som ikke er satt i stand til å utøve kontroll på denne saken, sier den frittalende Frp-eren fra Korsfjord.

– Dette er krise

Knut Arild på Årøya er ikke billig når han ringer avisa for å klargjøre at øyebefolkninga har vært isolert ei hel uke.

– Det begynner å bli matmangel, ikke får vi post og hva skjer og hvem tar ansvar hvis noen blir syke? I morges skulle jeg til Alta med båt som skulle gå ti på halv sju, men det kom ingen båt. Nå må Alta kommune straks gjøre noe, for folk begynner å føle seg utrygge. Ingen kommer seg vekk. De kunne jo sette inn Skaget igjen og bruke den i hvert fall til persontransport. Akkurat nå føles det verre enn på 1800-tallet, og hvis det er meningen å avfolke øya, så er dette en fin måte å gjøre det på, sier Knut Arild.

Administrasjonens ansvar

– Nå har vi gjort et fylkestingsvedtak rundt hvordan kommunikasjonen til og fra Årøya skal skje i anleggsperioden, og jeg forutsetter at administrasjonen følger opp vedtaket og sikrer at folk kommer seg til og fra også nå i anleggsperioden, sier Geir Ove Bakken som er ansvarlig fylkespolitiker og hovedutvalgsleder for samferdsel og kultur i Finnmark.

Bakken sier på spørsmål om han mener administrasjonen ikke gjør jobben sin, at rett skal være rett; befolkningen skal informeres, om så fra dag til dag for å gi den servicen som folk har krav på.

– Hva med byggestansen på kaianlegget på Mikkelsby, hva skjer der?

– Jeg har ikke fått noen tilbakemelding på noe som helst, så dette må samferdselsavdelinga svare på sier Bakken.