Har ikke kapasitet til å ta imot flere flyktninger

foto