– Har blitt et sterkt symbol for rettighetskamp, 40 år etter Alta-aksjonen

foto