Vil finne LOSA-løsning, var ikke i samsvar med opplæringsloven

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), uttaler at han er mest opptatt av å ivareta elever, foresatte og ansatte i denne situasjonen. Foto: Lars Åke Andersen