Vil finne LOSA-løsning, var ikke i samsvar med opplæringsloven

foto