foto
Øverste tre: Gunnar Ottesen (til venstre), Monika Nesse Bredal og Frode Rønquist, bildet nede til venstre: Jonas Haugen (t.v) og Bjørn Tore Hagberg, bildet nede til høyre: Bjørn Arild Johansen (t.v), Torleif Johansen, Kenneth Strifeldt og Halvdan Heggheim. Hovedbildet er fra arbeidet med å føre opp 420-kilovoltsstasjonen på Skillemo, der Kivijervi Entreprenør sikret deler av sine inntekter for 2019. Foto: Arkiv

Her ser du inntekten til lederne i byens 100 største bedrifter