En far ble dømt til bot på 14 000 kroner, samt å betale oppreisning på 15 000 til sin egen sønn i Alta tingrett, etter å ha utøvet vold mot gutten (5).

Saken har skapt svært sterke reaksjoner blant folk. Flere stiller spørsmål om det skal være slik at man straffes hardere for å kjøre for fort enn å slå sitt eget barn.

– Man skal reagere mot vold

Politiadvokat Are B. Meedbye forklarte i går at man ser på saken som en engangshendelse.

Sjef for retts- og påtale i Vest-Finnmark politidistrikt, forsvarer at politiet reagerte såpass mildt mot mannen.

– Legemsfornærmelser straffes med alt fra forelegg opp til ubetinget fengsel. At det er reagert med forelegg betyr at det ikke er grunnlag for å bevise at det er oppstått skader på gutten. Faren vedtok ikke forelegget, da står retten fritt til å dømme en strengere straff om de mener det er grunnlag for det, sier Darell.

– Har du forståelse for at folk reagerer?

– Ja, absolutt. Man skal reagere mot vold mot barn. Man kan gjerne spørre seg om dette er riktig straffenivå for denne typen forseelser, vi baserer oss på gjeldende praksis. Dette er basert på rettspraksis gjennom mange år. Dersom man mener det er feil, må lovgiver endre dette, og da er Stortinget rett innstans, sier Darell.

– Var lov å gi dask

– Er straffen i denne saken på linje med straffenivået i lignende saker?

– For de minste forholdene er det det. Nå har jeg ikke hørt guttens forklaring og vet ikke hvor mange slag det er snakk om, kraften som er brukt og så videre. Dette baserer seg på en stige, jo lengre opp du kommer, jo strengere blir straffen, sier han.

– Her omtales det jo spark og slag i hodet?

– Ja, men hva er et spark, er det et kakk eller et straffespark? Sparker man noen hardt i hodet, får man ikke bot, men fengsel. Nyansen her er kanskje ikke kommet godt nok frem, sier Darell.

Han påpeker at tingretten også har vært inne og kvalitetssikret straffenivået.

– Det er ikke mange år siden det å gi et dask i oppdragende henseende ikke var ulovlig. Det virker kanskje hardere på ordlyden i dommen enn det faktisk var. Hadde gutten hatt merker og skader hadde det vært noe helt annet. Grensen er lav for å få fengsel for legemsfornærmelse, spesielt når volden er utøvet mot barn, sier Darell.

Etter det Altaposten erfarer bor gutten i dag i fosterhjem.