Kofa avviste klage på kjøp av sykehjemsplasser

Furuly Sykehjem. Foto: Tom Skoglund