– Vi står foran krevende oppgaver i Alta-samfunnet