Stina har tatt over ansvaret for nesten 7.000 kunder