Gisle har klart høyest formue blant advokatene: – De andre er vel kanskje fæle å bruke penger

foto