Slik Altaposten skrev i torsdag besluttet Statnetts å gå for oppstart av kraftledningen på strekningen mellom Skillemoen i Alta og Skaidi i Kvalsund kommune, en strekning på tilsammen 89 kilometer. I dag feiret Statnett i Alta med «monsterkake.»

– En viktig milepæl er nådd for utviklingen av Finnmark i framtida, kunne Statnett fastslå.

Planter flagget

– Vi er fornøyde med at vi nå kan plante flagget på Skaidi og oppfylle konserndirektørens utsagn om at vi skal til Skaidi, sier prosjektleder for hele linja, Jacob Grønn.

Allerede i dag er det rundt 100 ansatte i Statnett som arbeider med prosjekteringen av linjebygginga, 20 i Alta, 20 i Sørkjosen, 20 i Oslo og 10 i Nordkjosbotn. Hos Statnett i Alta er det i dag rundt 100 ansatte totalt, hvorav 23 av dem jobber på regionsentralen.

– Entreprenørene Rebaioli og Eltel Networks har nå til sammen 100 ansatte som jobber med linjebyggingen, Siemens har 20 ansatte på Skaidi som bygger ferdig sentralen der, så kommer Jacobsen Elektro som starter på Skillemo i disse dager med sine underentreprenører (se egen sak på neste side) , så man kan trygt si at linjebyggingen gir betydelige ringvirkninger, kunne kommunikasjonssjef Berit Erdal og prosjektleder for hele linja Balsfjord - Skaidi, Jacob Grønn fortelle da kaken ble åpnet i dag.

– Offensive lokale underleverandører kan regne med betydelige oppdrag også på jobben med linja fra Skillemo til Skaidi, der Statnett bygger i vanskelig terreng, langt fra veg hvor det er betydelig risiko, men hvor det skal bygges effektivt og sikkert.  Og husk, vi har ikke hatt en alvorlig hendelse med arbeidsulykker på linjebygginga så langt, forteller de to.

Ble utsatt

Etter at avklaringen ble utsatt i to år, er det nå sikkert at den siste strekningen på 420 kV-linja fra Balsfjord blir bygget med oppstart høsten 2019. Den totale kostnadsberegningen for satsingen fra Balsfjord til Skaidi er på mellom 4 og 4,5 milliarder kroner.

Den trinnvise beslutningen har gjort at mange fryktet at linja skulle stanse i Alta.

– Beslutningen om å bygge ut trinnvis har vist seg å være helt riktig, sa konsernsjef Auke Lont i Statnett i går.

– Det er omfattende arbeid som skal utføres, i til dels utfordrende terreng langt til fjells og med utfordrende vær og temperaturer. I tillegg har vi på dette prosjektet tatt i bruk prefabrikerte fundamenter for første gang i Statnetts historie, og det har krevd ekstra oppfølging i startfasen. Nå er derimot tiden riktig, både av hensyn til behovet og i forhold til å få en kontrollert oppstart, fastslår Lont.

Glede i leiren

I Raipas kunne de rundt 100 ansatte i Statnett kose seg med kake etter lunsjen, for å feire at utbyggingen skal føres videre. Kommunikasjonssjef Berit Erdal og prosjektleder for hele linja Balsfjord-Skaidi, Jacob Grønn, var to brede glis da de inviterte til feiringen.

– Byggingen fra Skillemo til Skaidi skal starte i 2019, nå går vi i gang med anskaffelsesprosessen med samme prosjektorganisasjon som vi har brukt til nå. Vi regner med å bruke et år til å sikre anskaffelsene, det skal ut prekvalifisering, forespørsler om pris, forhandlinger og så endelig kontrakter, forklarer Jacob Grønn. Han slår fast at mye ligger klart allerede, mens en del arbeid gjenstår før man kan be om tilbud.

– Vi har valgt å legge de ulike kontraktene såkalt serielt, det vi si at vi har tre løpende kontrakter gående fra 2016, 2017 og 2018. Selskapet Rebaioli har tatt seg av første del av linja, så er det Eltel Networks som bygger fra Reisa til Skillemo - og så blir det spennende å se hvem som regner pris på og får tilslaget på byggingen av siste etappe fra Skillemo til Skaidi, sier Grønn.

Hele prosjektet med linja fra Balsfjord til Skaidi er per i dag rundt 25 prosent ferdigstilt og arbeidet med linja til Skaidi vil betyr en byggetid på rundt tre år, anslår prosjektlederen.

Rivearbeid

Når linja står ferdig er det meningen at den kraftlinja som går fra Skillemo i dag til Trafostasjonen i Raipas skal rives. Linja som går til Skaidi i dag og som er en 132kV-linje skal stå og så kommer den nye 420 kV-linja ved siden av og vil gå parallelt over fjellet.

– Om det blir bygging videre til Hammerfest eller østover vil avgjøres av forbruket, men vi har konsesjon helt til Hammerfest, selv om det siste strekket ligger til klagebehandling. Det som vi kaller sentralnettet går østover fra Skaidi, men her er det en rekke faktorer som vil bli bestemmende for om det blir bygd videre østover, sier kommunikasjonssjef Berit Erdal til avisa.

Det går med noen kilo stål når ei slik linje skal bygges. På strekningen fra Skillemo til Skaidi er det beregnet rundt 270 master som veier rundt 4.000 til 5.000 tonn.

– Hele prosjektet fra Balsfjord til Skaidi består av totalt rundt 880 master og forbruket av stål er cirka 15.000 tonn, sier Erdal.

Før linjebygginga videre fra Skillemo starter må Statnett gjennom en runde med reindrifta for å avklare mulige avbøtende tiltak i samband med mulige ulemper av utbyggingsarbeidet.

– Vi har avtale med to distrikter allerede og det er totalt 10 reinbeitedistrikter vi skal ha dialog med som er berørte av vår utbygging. Jeg vi si at så langt har samarbeidet gårr veldig bra. Vi har positive erfaringer med de minnelige avtalene vi har inngått med 14 ulike distrikter berørt av utbygginga så langt fra Balsfjord til Skillemo. Her satser vi på å få en god dialog med alle berørte parter sier Jacob Grønn.