I går omtalte Altaposten en episode der en 12 år gammel jente ble antastet både verbalt og fysisk av to unge menn av utenlandsk opprinnelse. De to, som snakket engelsk og ifølge politiet hadde «arabisk utseende», sto utenfor det nyetablerte mottaket i Bossekop da jenta passerte. De fulgte etter henne, kom med bemerkninger og tok etter hvert også fysisk tak i jenta.

Det hele ble avbrutt av et vitne.

Sendes vekk

Nå er de unge mennene tatt:

– Etterforskningen vår har avdekket to mistenkte. Disse ble tatt inn til avhør i går. Jeg vil ikke si noe om hva de har forklart, da det er andre avhør som gjenstår. Men det er på det rene at vi har de rette mistenkte. Vi har kontroll på denne saken, forteller etterforskningsleder Svein Erling Mikalsen til Altaposten.

De to er begge 16 år gamle, og bodde ved det nyetablerte asylmottaket for enslige, mindreårige asylsøkere i nå nedlagte Nordlys Hotell i Bossekop.

– Mottaket har sammen med UDI besluttet å ta dem ut av Alta-samfunnet og plassere dem på et annet mottak.

– Når sendes de vekk fra Alta?

– Ganske raskt. Nøyaktig tidspunkt må Hero Alta mottak eller UDI svare på, sier Mikalsen.

Roser mottaket

Etterforskningsledelsen roser mottaket for en god og grundig jobb, samt for å ha respondert raskt da hendelsen ble avdekket.

– Vi vil berømme Alta mottak. De viste handlekraft, og tok denne saken på høyeste alvor. De har virkelig tatt fatt i hendelsen, og sammen med at vi fra politiets side har brukt mye ressurser på å etteforske både bredt og raskt fant vi de to mistenkte ganske så umiddelbart, sier Mikalsen.

Tas på alvor

Mottaksleder Renate Moe setter pris på rosen fra politiet. Hun sier til Altaposten at Alta mottak tok fatt i saken umiddelbart:

– Vi har hatt tett dialog og samarbeid med politiet og UDI i denne saken. Vi har tatt grep om det rimelig raskt, og brukt den gode kompetansen vi har her hos oss til å håndtere episoden.

Like etter at episoden ble avdekket arrangerte mottaket et møte med de mindreårige beboerne.

– Beboerne her er 15-17 år gamle ungdommer. De var alle veldig fortvilet og triste over det som hadde hendt, både for egen del men spesielt med tanke på hva en slik sak gjør med lokalsamfunnet.

Fra mottakets side er det også jobbet med informasjon til beboerne:

– Vi tar selvfølgelig dette på høyeste alvor. Dette er helt uakseptabel oppførsel, uansett hvem som står bak.

Moe og Alta mottak er nå i dialog med UDI, angående at de to skal transporteres vekk fra Alta og til et annet mottak.

– Det er besluttet at de skal flyttes til et annet mottak en annen plass. Men jeg vet ikke når dette blir, eller hvor de skal hen. Dette jobbes det med utover dagen, sier hun.

Vi har valgt å kutte muligheten for å kommentere på denne saken, da en rekke av innleggene som har vært skrevet her bryter med våre debattregler.