Bjørnar Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof gikk til frontalangrep på advokat Anders Stenbrendens innledningsforedrag da hun startet sitt foredrag torsdag morgen.

– Dette er en spesiell sak. Jeg har aldri vært vitne til en sak der en arbeidsgiver i den form og fremgangsmåte har gått fram overfor en ansatt som vi har sett i denne saken. Både med hensyn til dokumentmengde og antall dager satt av til saken. Men det interessante er at advokat Stenbrenden ikke en eneste gang i løpet av sitt (to dager lange, red. anm) innledningsforedrag har vist til tingrettens dom, som er det som er gjenstand for behandling her, sa Lillehof.

Symptomatisk

Hun hadde en forklaring på hvorfor:

– Det kan skyldes at dommen fra tingretten er grundig og veldig klar, og går konkrret inn på alle punktene som Finnmark fylkeskommune kom med i første instans. Dette blir også klart når vi ser anken, som er på 27 sider uten bilag. Denne inneholder ikke et snev av at arbeidsgiver har tatt inn over seg noen av vurderingene og kritikken som fremkommer i tingrettsdommen. Absolutt alt i denne dommen er fullstendig feil i deres øyne. De bruker de samme beskyldninger som grunnlag for oppsigelse og avskjed, og som også er behandlet av tingretten. At fylkeskommunen fortsetter i akkurat samme spor etter en slik dom, det mener jeg er symptomatisk for måten denne arbeidsgiveren velger å tilnærme seg saker overfor sine ansatte, sa Lillehof.

Også i ettertid, med all medieomtalen som har vært, har fylkeskommunen valgt å holde på dette.

– Dette virker å fortsatt være en prestisjesak for Finnmark fylkeskommune.