Derfor får ny kystriksvei tommelen ned fra Statens vegvesen