Kraftlaget deler seg i fire: – Nødt til å bre oss ut