Alta kommune henges ut i et blogginnlegg som har spredt seg som ild i tørt  gress på sosiale medier.

I helga la eieren av bloggen Liv og leven, Ann Tove Buklev, ut et innlegg som skal vise forskjellen på hva flyktninger får av stønader og hva norske statsborgere får.

Ville vise at flyktninger får mer

I innlegget viser Buklev til et saksfremlegg fra Alta kommune, der det står at Hovedutvalget for helse og sosial fra 01.04.13 vedtar å heve satsene for etablering. I følge satsene vil man som flyktning motta 25.000 kroner som enslig og 30.000 som par. Gjeldende satser ellers er henholdsvis 13.500 kroner og 18.000 kroner.

«Jeg trenger ikke skrive mer om dette, tallene med de sosiale satsene som NAV i Alta bruker når de behandler saker og utbetaler penger til sine klienter i kommunen taler for seg», skriver Buklev og legger til at flyktninger også får adskillig mer utbetalt på andre områder.

Alta kommune nedringt

Blogginnlegget spredte seg hurtig på sosiale medier i løpet av helga og mandag begynte telefonen å ringe hos NAV og Alta kommune.

– Vi har fått en del henvendelser med spørsmål om dette stemmer. Jeg er veldig glad for at folk er kritiske og tar kontakt med oss for å sjekke om ting stemmer, sier NAV-leder John Helland.

For det viser seg at ting ikke henger sammen slik Buklev hevder på bloggen sin. De første tallene i dokumentet viser etableringsstønaden, altså et engangsbeløp. Her kan flyktningene få mer enn nordmenn, fordi de vanligvis ikke har noen eiendeler når de bosetter seg. Hvis man leser hele dokumentet, ser man at flyktninger og nordmenn får akkurat det samme i støtte til livsopphold per måned.

– Alta kommune har vedtatt å følge staten sin norm for veiledende satser for livsopphold og sosialhjelp. Hver enkel søknad vurderes individuelt og det er ikke slik at det er forskjeller i satser for livsopphold mellom flyktninger og andre, sier Helland.

Måtte dementere

I går så NAV og Alta kommune seg nødt til å publisere en presisering på kommunens hjemmeside.

«I det aktuelle vedtaket fra 2013 er det fastsatt at kommunen også har en egen sats som utgangspunkt for tilskudd til etablering av bosatte flyktninger. Dette er inntil 25.000  i en engangssum som skal dekke hvitevarer, senger og andre nødvendige investeringer for de som kommer til kommunen som flyktninger», heter det der.

– Vi mente at det var viktig å reagere på dette. Jeg vet ikke om folk som skriver slikt misforstår med vilje eller bevisst syr ting sammen slik at det skal fremstå slik de vil, legger Helland til, som innrømmer at de kunne være tydeligere da saksfremlegget ble skrevet.

– I 2013 var det NAV som hadde ansvaret  for bosetting av flyktninger, og innstillingen til Hovedutvalget for Helse og sosial om størrelsen på støtte til etablering, ble derfor slått sammen med vedtaket om livsopphold. Vi ser at vedtaket kunne vært tydeligere formulert, men dette har altså ikke hatt noen praktisk betydning for de utbetalinger som er gjort og de rettigheter det utløser, sier NAV-sjefen.

Skrev at Ap sto bak terroren

Buklev ble avkledd av bloggeren Gunnar Tjomlid etter hennes innlegg om Alta kommunes sosialhjelpsatser.

Han fremlegger bevis for at Buklev skrev på Fremskrittspartiets Facebook-side 22.juli i 2011 at «jeg tror svært mange skulle ønske at minst en av de to døde var statsministeren selv».

Buklev har også skrevet at hun tror Ap står bak terroren 22.juli for å befeste makten i Norge.

Altaposten har flere ganger kontaktet Buklev både på telefon og SMS. Hun har så langt ikke besvart våre henvendelser.

Oppdatert: Altaposten har nå fått kontakt med Buklev. Hun skriver i en SMS at hun ikke snakker med journalister.

– Blodhundene i redaksjonene har jeg ingen tillit til, skriver Buklev.