– Hvis det er noen som prøver å kopiere, vil de alltid ligge to år etter meg