Nå skal fylkesveien sikres mot skred fire steder

foto