Som Altaposten flere ganger har omtalt, er det stor splid om navnet il den nye tunnelen på E6 gjennom Sakkobane/Sáhkkobátni. Det har vært diskusjon om tunnelen skal skiltes med det norske eller samiske navnet på fjellet.

Kvenene inn i kampen

Nå kaster også kvenene seg inn i kampen om hva tunnelen skal hete.

– Vi har diskutert det på forbundsstyremøte i Norske kveners forbund, og Kvenviktunnelen er veldig interessant i så måte. Dette var jo et kvensk område, og i og med at Kvenvik ligger i andre enden av tunnelen, er det naturlig å gå for dette navnet, mener Grethe Nilima Monsen, leder i Alta kvenforening.

Hun forklarer at hun det ble et tema på forbundsstyremøtet, selv om man ikke har vedtatt noen konkret uttalelse fra møtet.

Nilima Monsen er opptatt av at det kvenske bevares, men føler det norske og samiske har tatt litt for stor plass.

– Norge er ikke tuftet på to stammer, norsk og samisk. Vi kvener har vært for stille og tilbakeholdne og kommet litt i bakleksa, sier Nilima Monsen.

– Fin gest til kvenene

Hun sier derfor at navnet på tunnelen blir en svært viktig sak for kvenene.

– Tre stammers møte går tilbake til 1200-1300-tallet. Vi kvener vil ha aksept for vår identitet, og da vil det være en fin gest overfor oss og starte med dette tunnelnavnet, mener Nilima Monsen.