Vil stoppe oppdrettsvekst

Alle vil ha lakselykke, laksen inkludert. Norske Lakseelver er svært skeptisk til luseproblemet. Foto: Rune Østlyngen