Dette er trafikksikker avkjøring, ifølge vegvesenet