Tillitsvalgte fikk presentert en annen versjon av styrepapirene, opplever hemmelighold fra direktøren: – Jeg er rystet!