Máhkarávju siida: – Tragisk om retten til land og vann splittes opp. Reindrifta kjenner ingen grenser

foto