Først fikk de nei, men nå vil kommunen tillate hundekjøring ved fjellstua