– Det er noen pasienter og enkelte ansatte i Alta som vil beklage at dagkirurgien der avvikles