Økte forstyrrelser i nordnorsk luftrom. 14 av 15 forstyrrelser registrert i Finnmark

foto