Da fødselen nærmet seg for Maria kom tvilen og bekymringen. Slik vil hun hjelpe andre