Med fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap), kraftlagsdirektør Per Erik Ramstad og Bengt Rune Strifeldt (Frp) i studio har politisk redaktør Jarle Mjøen i Altaposten denne gang valgt å løfte vårt forhold til naturressursene inn i Fredagsdebatten. Spørsmålet han stiller er om vi skal la «de som kan det» ta seg av vindkraftjobben – og om dette i så fall fører til at Finnmark igjen blir et «U-land» i Norge.

– Sterke motkrefter i Finnmark advarer kraftselskapene mot å investere i Finnmark kraft. Tør vi satse? Har erfaringene fra North Energy gjort at myndigheter og kraftselskap ikke tør annet enn å konsentrere seg om primæroppgavene sine – å bygge og drive infrastruktur? Dette er et høyaktuelt tema – ikke minst med tanke på gårsdagens strømbrudd, der forsyningssikkerhet og leveringskapasitet igjen kom i fokus, sier Mjøen.

Tabbesalget

Men dette er også et tema som har en historisk dimensjon over seg.

– Det historiske bakteppet er blant annet fylkeskommunens salg av Finnmark Energiverk, som blant annet hadde en 40 prosent andel i Altakraftverket. Dette salget gjør at Finnmark i dag går glipp av 100 millioner kroner årlig. Også salget av FFR til gi-bort-pris er aktuelt å trekke inn i debatten, til tross for at dette ikke er en naturressurs.

Mjøen påpeker at lignende debatter foregår på nasjonalt nivå i dag. Gjennom eiendomsmeldingen har regjeringen kommet fram til at man ønsker å selge seg ned i flere selskap.

– Hva angår naturressurser er et mulig nedsalg i Statskog et brennaktuelt tema. I så måte er denne utgaven av fredagsdebatten en lokal variant av et tema som er høyaktuelt også på nasjonalt nivå.

Gode tilbakemeldinger

Forrige fredag kjørte Mediehuset Altaposten første runde med Fredagsdebatten – som går live på Radio Alta (106,9) og her på altaposten.no. Mjøen forteller at han har fått en rekke gode tilbakemeldinger på første runde:

– Vi klarte å holde et saklig og fint nivå på debatten, og fikk svært god respons på det vi gjorde. Håper vi klarer å holde et fint nivå på debattene også i tiden som kommer.

Fredagsdebatten starter ti minutter over ti – etter at den ordinære sendinga er over og vi er ferdig å rigge opp til livesendingen.