Etter et møte i kriseledelsen i Alta kommune onsdag, velger rådmann Bjørn-Atle Hansen å gå ut med en oppfordring til voksne som er i parforhold og som har foreldreansvar for barn.

– Vi er i en kjempeutsatt posisjon nå, og går derfor ut med en sterk oppfordring fra kriseledelsen i Alta, sier rådmannen.

– Mange må i tiden framover være hjemme på grunn av barns sykdom. Terskelen for å holde barna hjemme er nemlig veldig lav. Og om en husstand opplever dette, ber vi om at de voksne gjør en vurdering rundt hvem som skal være hjemme med barnet. Har den ene av dere en samfunnskritisk funksjon, tenk ekstra nøye gjennom om denne kan prioriteres å gå på jobb, sier Hansen.

Tre sektorer

Oppfordringen er i første omgang knyttet til tre sektorer:

  • Helsepersonell, herunder ansatte i hjemmetjeneste og på sykehjem

  • Ansatte i skole

  • Ansatte i barnehager

– Vi sliter nå med å holde barnehagene åpne. Det er nesten fra dag til dag akkurat nå. Og om en barnehage må stenge, så går det utover mange flere, da en stor gruppe foreldre må være hjemme med sine barn. Må en stor mengde samfunnskritisk personell være hjemme, så rammes andre tjenester, forklarer rådmannen.

Det samme gjelder for skolene.

– Og når det kommer til helse, så er dette funksjoner vi ikke kan stenge ned. Vi må ha bemanning her, det er ingen vei utenom. Pri 1 er at vi har folk i helsevesenet til å kunne hjelpe de som trenger hjelp.

Helt spesiell situasjon

Rådmannen understreker at det er alvor, og at vi er i en unntakssituasjon:

– Er det noen som jobber i barnehager, i skolen eller som helsepersonell, så oppfordrer vi til å la dem gå på jobb framfor andre. Vi kan ikke pålegge noen å gjøre det slik, for dette er en avgjørelse hver enkelt familie må ta. Men vi ber om dette, sier Hansen.

– Vi er i en helt spesiell situasjon nå. Derfor ber vi folk om å ta en slik vurdering, vi håper folk tar andre vurderinger enn man ville gjort i en normalsituasjon. Vi kommer ikke med noen pålegg, vi ber om hjelp, sier han.