Høyeste passasjertall for Norwegian siden pandemien