Utfordrer kommunens selvråderett

Vegard Olsen, disp-leder elgjakt Foto: privat