Loppa kommune: – Må vurdere å avholde møtene i Alta