Tallene så langt : Høyeste antall reinslakt siden 2016