– Jeg vil ikke være nok en sånn nordnorsk sytkuk, sier Magnus Joki Arild før han sukker:

– Men jeg forstår at det sånn jeg fort høres ut. Jeg får bare la det stå til.

Arild er nordlending og jobber med kommunikasjon i Nord-Norge. Han er bosatt i Tromsø, og jobber som kreativ leder for Alta-firmaet Polarnatt. Han har tidligere vært med å starte et eget PR-byrå i Tromsø.

BÆSHYSA? HAN MANGUS? Magnus Joki Arild er klar over at han kan fremstå som en sytete nordlending, men mener han må si ifra. Foto: Vegard Stien

Nå fortviler han over at landsdelen hans skal hente inn søringene i Geelmuyden Kiese for å lokke folk til å flytte nordover.

Oslo-byrået har nemlig vunnet en anbudskonkurranse i regi av Øst-Finnmarkrådet om å bedre omdømmet til den såkalte tiltakssonen. Oppdraget er verdsatt til 750.000 kroner.

Tiltakssonen er en betegnelse som brukes for kommunene i Finnmark og Nord-Troms. De har en rekke økonomiske virkemidler for å sørge for at folk blir flyttende til – og blir boende i regionen.

– Jeg synes det er betimelig å stille spørsmål ved hvordan en offentlig aktør skal bruke penger på å få folk nordover – også sender de pengene sørover. Oppdraget er nok til å finansiere en hel stilling for en nordnorsk kommunikasjonsrådgiver til å jobbe med å bedre omdømmet, sier Arild. Han deltok ikke i anbudskonkurransen.

PEISE KALDT: Staten kan lokke med gunstige økonomiske virkemidler, men de får ikke gjort mye med kulden i Karasjok. Foto: Jørgen Braastad / VG

Liker ikke «tiltakssonen»

Arild er heller ikke begeistret for uttrykket «tiltakssonen».

– Jeg er født og oppvokst i Finnmark, gikk på videregående i Nord-Troms og har bodd store deler av livet mitt i den såkalte tiltakssonen. Men jeg synes navnet er forferdelig. En tiltakssone forbinder jeg med noe militært.

– Jeg synes det er en stigmatiserende merkelapp mot store deler av oss som bor her. Det blir helt feil, konkluderer han.

Ikke fornøyd

Gard Lehne Borch Michalsen er daglig leder av selskapet Heia Nord-Norge som driver med rekruttering, markedsføring og rådgivning. De var blant selskapene som konkurrerte om anbudet til Øst-Finnmarkrådet, men som ikke fikk oppdraget.

SYTAT? MÆ? Gard Lehne Borch Michalsen er irritert. Og vil si ifra. Foto: Øyvind Arvola

Det lever Michalsen helt greit med. Men han har betenkeligheter ved at de henter inn et Oslo-byrå til å gjøre jobben med å rekruttere folk nordover.

– Alle de fire best rangerte i anbudskonkurransen var fra Oslo. Så budskapet fra Øst-Finnmarkrådet er paradoksalt nok at «hvis du er interessert i kommunikasjon, så ikke kom til Øst-Finnmark, for her er vi ikke gode nok selv».

Han mener de heller kunne invitert inn de beste nordnorske byråene til å levere et tilbud, heller enn å hente inn søringer.

– Nå sender vi nordnorske skattepenger rett til Oslo, istedenfor at de bidrar til verdiskapning og kompetanseutvikling i nord.

– Men er du egentlig bare en sytkuk?

– Ja. Jeg blir vel fort det, svarer han.

OLUF SA DET BEST: «Det ska sannelig mykje folk tel her i Nord-Norge førr å opprætthoilde ei sånn stabil frafløtting» sa den nordnorske legenden Arthur Arntzen som karakteren Oluf allerede i 1989. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Eller, jeg er først og fremst irritert. Så en irritert sytkuk. Som selskap lever vi veldig godt med dette, selv om jeg blir litt oppgitt.

Michalsen mener at en omdømmekampanje er en lettvint, lite varig løsning på landsdelens problemer. Noe han også skrev i tilbudet de leverte i anbudsprosessen.

– Jeg mener det Finnmark trenger ikke er en omdømmekampanje over et kort tidsrom. Istedenfor må vi alle bli bedre på kommunikasjon og merkevarebygging i hverdagen. Og nå bygger denne kampanjen ingen slik kompetanse i nord.

Etter alle kunstens regler

Wenche Pedersen – eller Wenche P blant kjennere – er ordfører i Vadsø for Arbeiderpartiet og leder av Øst-Finnmarkrådet.

WENCHE P – IGJEN: Når noen skal uttale seg i rikspressen på vegne av Øst-Finnmark, er det som regel ho Wenche P. Denne gangen er ikke noe unntak. Foto: Frode Hansen / VG

– Jeg tenker at denne kritikken er bare sånn vi må regne med. Gjør vi noe blir det galt, gjør vi ikke noe så blir det vel så galt, sier hun.

Hun forteller at Øst-Finnmarkrådet har fått finansiering fra både Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune til å gjennomføre kampanjen.

– Og her har vi forholdt oss til anbudsreglene. Og selv om jeg gjerne skulle ønske at det var et nordnorsk byrå som vant, så var det et i Oslo denne gangen. Dette er gjort etter alle kunstens regler.

Hun er likevel enig med Arild om at «tiltakssonen» er et dårlig begrep.

– Ja, det er jeg helt enig i. Vi må finne et mer spennende ord, men det får bli i neste runde.

– Sterk tilknytning til regionen

Severin Roald er administrerende direktør i Geelmuyden Kiese. Han sier de er fornøyd med å gå seirende ut av anbudskonkurransen.

NORD-NORGES REDNINSMANN? Er det Severin Roald i Geelmuyden Kiese som skal klare å lure søringer til å flytte nordover? Foto: Geelmuyden Kiese

– Det som skjer i Nord-Troms og Finnmark er av stor nasjonal betydning, ikke minst i forsvars- og sikkerhetspolitisk sammenheng, og vi håper å kunne bidra til å skape større oppmerksomhet om en sak som er så viktig for landet vårt.

Det er uklart hvor mye direktøren har vært på reise i Øst-Finnmark, men han betrygger med at de har en finnmarking på saken.

– Vår kundeansvarlig John Arne Markussen (tidligere sjefredaktør i Dagbladet journ.anm) er finnmarking, har sterk tilknytning til regionen, og har laget et forslag til løsning som både vi og kunden har stor tro på.