– Det må være en glipp at kravet om ilandføring av oljen ikke nevnes med ett ord

foto