foto
Her ser vi den ene reinen som arkeologene fant i Kongsvikfjæra. Foto: Evelyn Johnsen /Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum

To reinsdyr hugd i berg for flere tusen år siden kan stoppe boligprosjekt

I sommer oppdaget arkeologer helleristninger og en boplass fra steinalderen i Kongsvikfjæra. Kulturminnene er automatisk fredet.