Beskylder Angermo for avtalebrudd: – Det føles som at Finnmarkssykehuset rakner mellom fingrene våre