– Direkte konsekvens av årelange nedprioriteringen av Nord-Norge