Varsler rekordstore tiltak i en rekke elver, men Vegard & co må i år «lære» av Tanavassdraget

foto