Stusser over praksis med flytting av laks

Nils Mikkel Eira tok noen bilder da Kåfjord jeger og fiskeforening i forrige uke hentet laks fra kraftstasjonen i Kåfjord til Mathiselva. Han stiller spørsmål om dette er lov. Fylkesmannen i Finnmark opplyser at dette er praksis som har foregått over mange år og at foreningen har tillatelse til å flytte laksen til en annen del av samme vassdrag. Foto: Nils Mikkel Eira