– Det er mange sammenhenger hvor vi har bruk for en sånn styrke

foto