Nord-Norges største plastprodusent har sendt ut permitteringsvarsel: – Vi har ikke råd til å ha folk på jobb