Her arbeider de for fullt med ny midlertidig bro

foto