Alta-ordføreren: Avstanden til Oslo har aldri vært større