Fylkestinget advarer, men Aasland vil fortsatt elektrifisere Melkøya

foto