Det kunngjorde rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, mandag.

Hittil har UiT leid lokaler fra Nord universitet.

Etableringen skjer samtidig som UiT starter opp en master i informatikk i Bodø.

Det er allerede en sterk kobling mellom UiT og Bodø, gjennom bacheloren som UiT tilbyr i datateknikk, samarbeidet om utplassering av medisinstudenter ved Nordlandssykehuset og et desentralisert vernepleierstudium.

200 studenter i Bodø

– Når vi nå skalerer opp med 30 studieplasser på masternivå, får vi for lite plass i lokalene vi leier av Nord universitet, sier Dag Rune Olsen, på UiTs egne nettsider.

De nye lokalene er på 1600 kvadratmeter. Med nytt tilbud i informatikk vil UiT samlet ha om lag 200 studenter i Bodø.

Olsen mener at IKT-studiene er starten på noe mer i Bodø, som tar utgangspunkt i nye teknologer. Han forteller at både næringslivet og offentlig sektor etterspør IKT-kompetanse.

– At det nye tilbudet utvikles i tett samarbeid med næringslivet, gjør læringsutbyttet svært relevant, sier Olsen.