– Fylkesrådet skal legge fram en løsning for Årøya

Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, lover en snarlig løsning for Årøya (Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune)