– Fylkesrådet skal legge fram en løsning for Årøya

foto